Алуминиеви колена PDF Печат Е-поща

Алуминиеви колена – 45 градуса Алуминиеви колена – 45 градуса
Описание Вътрешен Дължина Дължина Дебелина

диаметър мм. мм. на стената
Алуминиево коляно 25x150/25х150 – 45гр. 25 150 150 2
Алуминиево коляно 32x150/32х150 – 45гр. 32 150 150 2
Алуминиево коляно 35x150/35х150 – 45гр. 35 150 150 2
Алуминиево коляно 38x150/38х150 – 45гр. 38 150 150 2
Алуминиево коляно 41x150/41х150 – 45гр. 41 150 150 2
Алуминиево коляно 45x150/45х150 – 45гр. 45 150 150 2
Алуминиево коляно 51x150/51х150 – 45гр. 51 150 150 2
Алуминиево коляно 51x300/51х300 – 45гр. Дълги рамене 51 300 300 2
Алуминиево коляно 57x150/57х150 – 45гр. 57 150 150 2
Алуминиево коляно 57x300/57х300 – 45гр. Дълги рамене 57 300 300 2
Алуминиево коляно 60x150/60х150 – 45гр. 60 150 150 2
Алуминиево коляно 63x150/63х150 – 45гр. 63 150 150 2
Алуминиево коляно 63x300/63х300 – 45гр. Дълги рамене 63 300 300 2
Алуминиево коляно 70x150/70х150 – 45гр. 70 150 150 2
Алуминиево коляно 70x300/70х300 – 45гр. Дълги рамене 70 300 300 2
Алуминиево коляно 76x150/76х150 – 45гр. 76 150 150 2
Алуминиево коляно 76x300/76х300 – 45гр. Дълги рамене 76 300 300 2
Алуминиево коляно 89x150/89х150 – 45гр. 89 150 150 2
Алуминиево коляно 102x150/102х150 – 45гр. 102 150 150 2

 

 
Алуминиеви колена – 90 градуса Алуминиеви колена – 90 градуса
Описание Вътрешен Дължина Дължина Дебелина

диаметър мм. мм. на стената
Алуминиево коляно 25x150/25х150 – 90гр. 25 150 150 2
Алуминиево коляно 32x150/32х150 – 90гр. 32 150 150 2
Алуминиево коляно 35x150/35х150 – 90гр. 35 150 150 2
Алуминиево коляно 38x150/38х150 – 90гр. 38 150 150 2
Алуминиево коляно 41x150/41х150 – 90гр. 41 150 150 2
Алуминиево коляно 45x150/45х150 – 90гр. 45 150 150 2
Алуминиево коляно 51x150/51х150 – 90гр. 51 150 150 2
Алуминиево коляно 51x300/51х300 – 90гр. Дълги рамене 51 300 300 2
Алуминиево коляно 57x150/57х150 – 90гр. 57 150 150 2
Алуминиево коляно 57x300/57х300 – 90гр. Дълги рамене 57 300 300 2
Алуминиево коляно 60x150/60х150 – 90гр. 60 150 150 2
Алуминиево коляно 60x300/60х300 – 90гр. Дълги рамене 60 300 300 2
Алуминиево коляно 63x150/63х150 – 90гр. 63 150 150 2
Алуминиево коляно 63x300/63х300 – 90гр. Дълги рамене 63 300 300 2
Алуминиево коляно 70x150/70х150 – 90гр. 70 150 150 2
Алуминиево коляно 70x300/70х300 – 90гр. Дълги рамене 70 300 300 2
Алуминиево коляно 76x150/76х150 – 90гр. 76 150 150 2
Алуминиево коляно 76x300/76х300 – 90гр. Дълги рамене 76 300 300 2
Алуминиево коляно 89x150/89х150 – 90гр. 89 150 150 2
Алуминиево коляно 102x150/102х150 – 90гр. 102 150 150 2

 
 
Алуминиеви колена – 135 градуса Алуминиеви колена – 135 градуса
Описание Вътрешен Дължина Дължина Дебелина

диаметър мм. мм. на стената
Алуминиево коляно 51x150/51х150 – 135гр. 51 150 150 2
Алуминиево коляно 57x150/57х150 – 135гр. 57 150 150 2
Алуминиево коляно 63x150/63х150 – 135гр. 63 150 150 2
Алуминиево коляно 70x150/70х150 – 135гр. 70 150 150 2
Алуминиево коляно 76x150/76х150 – 135гр. 76 150 150 2
 
 
 
Алуминиеви колена – 180 градуса Алуминиеви колена – 135 градуса
Описание Вътрешен Дължина Дължина Дебелина

диаметър мм. мм. на стената
Алуминиево коляно 51x150/51х150 – 180гр. 51 150 150 2
Алуминиево коляно 57x150/57х150 – 180гр. 57 150 150 2
Алуминиево коляно 63x150/63х150 – 180гр. 63 150 150 2
Алуминиево коляно 70x150/70х150 – 180гр. 70 150 150 2
Алуминиево коляно 76x150/76х150 – 180гр. 76 150 150 2