О-пръстени PDF Печат Е-поща

Уплътнители за статични натоварвания in English


  
Уплътненията с о-пръстени намират приложение за уплътняване на подвижни и неподвижни детайли във всички клонове на промишлеността, за уплътняване на различни флуиди в широки граници на налягания и температури.

За упътняване на елементи без налягане трябва да бъде гарантирана необходимата промяна на формата, което означава, че дълбочината на монтажния жлеб трябва да е по-малка от сечението на пръстена. При повишаване на налягането пръстенът започва да променя формата си и се притиска към мястото за уплътняване толкова по-интензивно, колкото по-голямо е налягането. Употребата на о-пръстени за подвижни уплътнения се ограничава от възможността за равномерно смазване на уплътняваните повърхнини при скорости на приплъзване над 0,2 м/сек.

При уплътняване с О-пръстени на високо налягане се препоръчва О-пръстенът да се монтира заедно със защитен пръстен.