Клиновидни ремъци-стандартни-9 DIN 2215 PDF Печат Е-поща
   

 
Сечение ~b
mm
~h
mm
E 40 25

Поръчки по дължина Lw

Сечение Диапазон
дължина Lw
E 2240-15000
Изброените дължини са само препоръчителни. В указания диапазон може да бъде поръчана всяка дължина.
 
E
Lw
mm
Li
mm
Li
inch
2240 2160 85
2300 2220 87 ½
2360 2280 90
2430 2350 92 ½
2500 2420 95 ½
2580 2500 98 ½
2650 2570 101
2720 2640 104
2800 2720 107
2900 2820 111
3000 2920 115
3070 2990 117 ½
3150 3070 121
3250 3170 125
3350 3270 128 ½
3450 3370 132 ½
3550 3470 136 ½
3650 3570 140 ½
3750 3670 144 ½
3870 3790 149
4000 3920 154 ½
4120 4040 159
     
 
E
Lw
mm
Li
mm
Li
inch
4250 4170 164
4370 4290 169
4500 4420 174
4620 4540 178 ½
4750 4670 184
4870 4790 188 ½
5000 4920 193 ½
5150 5070 199 ½
5300 5220 205 ½
5450 5370 211 ½
5600 5520 217 ½
5800 5720 225
6000 5920 233
6150 6070 239
6300 6220 245
6500 6420 253
6700 6620 260 ½
6900 6820 268 ½
7100 7020 276 ½
7300 7220 284 ½
7500 7420 292
7750 7670 302
     
E
Lw
mm
Li
mm
Li
inch
8000 7920 312
8250 8170 321 ½
8500 8420 331 ½
8750 8670 341 ½
9000 8920 351
9250 9170 361
9500 9420 371
9750 9670 380 ½
10000 9920 390 ½
10300 10220 402 ½
10600 10520 414
10900 10820 426
11200 11120 438
11500 11420 449 ½
11800 11720 461 ½
12200 12120 477
12500 12420 489
12800 12720 501
13200 13120 516 ½
13600 13520 532 ½
14000 13920 548
14500 14420 567 ½
15000 14920 587 ½
Lw = Li + 80

   
Клиновидните ремъци се явяват токопроводящи и издръжливи на температури от -30 °C до +60 °C при относителна влажност 65+/-15%.

Пример за обозначаване:  E 2800Lw 40x2720Li E 107

E - обозначение на сечението
40 - обозначение на сечението
Lw - разчетна дължина
Li - вътрешна дължина
107 - вътрешна дължина в инчове
    
   1 2 3 4 5 6 7 8 9